BOMBARDIER BASKETBALL TEAM to bojowa, koszykarska, sportowa MARKA odwołująca się do dawnej i nowoczesnej tradycji strzelców artyleryjskich. Powołaniem ORGANIZACJI jest praca z młodzieżą SZCZECINA i regionu ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Strategicznym celem odbudowa i trwałe ustanowienie modelowego koszykarskiego systemu kształcenia młodzieży w Polsce. Projekt tworzą pasjonaci i miłośnicy dyscypliny zorganizowani wokół STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ ULICE BASKETU.

 

SIEDEM FILARÓW KOSZYKARSKIEGO PROGRAMU SZKOLENIA BOMBARDIERÓW

 

  • Kształtowanie wśród zawodników pozytywnego stosunku do szeroko rozumianej kultury fizycznej, zapoznanie ich z historią i tradycją sportu powszechnego.

 

  • Dbałość o wszechstronny rozwój zawodników, z uwzględnieniem sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, umiejętności technicznych i taktycznych oraz wiedzy teoretycznej.

 

  • Zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty wychowawcze rywalizacji sportowej, dążenie do kształtowania pożądanych postaw wśród zawodników.

 

  • Ukierunkowanie działań treningowych na ćwiczenia ogólnorozwojowe, dbałość o kompleksowe kształtowanie sprawności ogólnej zawodników, z jednoczesnym dostosowaniem obciążeń treningowych do wieku, fazy rozwoju biologicznego i psychicznego oraz do poziomu sprawności fizycznej i umiejętności zawodników.

 

  • Systematyczne monitorowanie postępów czynionych przez zawodników poprzez udział w walce sportowej (rozgrywki ligowe, turnieje, mecze sparingowe) oraz testy, badania sprawnościowe i techniczne.

 

  • Kompleksowa realizacja wieloetapowego programu szkoleniowego w celu umożliwienia zawodnikom najdokładniejszego zbliżenia się do modelu mistrza w sporcie kwalifikowanym na poziomie seniorskim.

 

  • Wyposażenie zawodników w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego realizowania własnych pasji i ambicji w połączeniu z systematycznym wypełnianiem codziennych obowiązków w dorosłym życiu.